Základní škola Pacov, nám. Svobody 321, tel.: 565 443 620, ředitel: 607 939 224, IČO: 75000474

Rádi bychom Vás informovali, že naše škola může zprostředkovat žákům vydání mezinárodního žákovského průkazu ISIC scholar (školák). Tento průkaz je identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka a jeho příslušnost ke škole; funguje jako mezinárodně uznávaný doklad o školní docházce, akceptovaný ve 130 zemích světa, je využitelná pro zhruba 2.000 různých slev a výhod. ISIC Školák je také pomůckou při cestování – v zahraničí je uznáván na více než sto dvaceti pěti tisících místech. Pro mnohé instituce a veřejné dopravce slouží jako doklad o věku držitele, např. pro získání zlevněného jízdného nebo vstupného. Zároveň funguje ve škole jako čipová karta (obědy, šatní skříňka, vstup do jídelny). Jeho platnost je až pět let od vydání; platnost je dále omezena dobou docházky na základní školu. Průkaz stojí 250 Kč na celou dobu platnosti (průkaz pořízený mimo školu stojí 350 Kč na jeden rok).

Přílohy ke stažení: 

Žádost ISIC Školák
Informace ISIC

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZŠ Pacov  2013.