Základní škola Pacov, nám. Svobody 321, tel.: 565 443 620, ředitel: 607 939 224, IČO: 75000474

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.

 Projekt: 2017-1-CZ01-KA101-034775

Název projektu: Chceme učit trochu jinak – moderní škola bez hranic

                           We want to teach differently – modern school without borders

Klíčová akce 1: školní vzdělávání - projekty mobility osob

Realizace: 1. 9. 2017 -  31. 8. 2019

Projekt byl zaměřen na profesní rozvoj učitelů, zdokonalování jazykových kompetencí, na nové metody a strategie ve výuce.  Během realizace projektu se učitelé zúčastnili jazykově metodického kurzu, metodického kurzu na využití metody CLIL a vzdělávací aktivity pro management školy. Účastníci projektu budou připraveni se zapojit do mezinárodních projektů, budou schopni prakticky implementovat metodu CLIL a využívat nové metody při výuce.

Přehled uskutečněných mobilit:

2018 Language and Methodology Refresher (Young learners), Cambridge

2019 Course for Primary and Secondary Headteachers, Belfast

2019 Theory and Practice of CLIL, Dublin

 

 

Projekt: 2017-1-ES01-KA219-038402_2

Název projektu: Smart Wellness

Klíčová akce 2: školní vzdělávání – strategické partnerství škol

Realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Koordinátor projektu: IES BLAS Infante Córdoba, Španělsko

Projekt Smart Wellness byl realizován během dvouletého období 2017 – 2019. Koordinátorem projektu byla španělská škola IES BLAS Infante Córdoba ve Španělsku. Základní škola Pacov byla partnerskou školou. Hlavním cílem projektu bylo podpořit rozvoj digitálních dovedností, rozšířit povědomí o zastoupení žen ve vědě a získat znalosti o zdravých stravovacích potřebách.

Hlavními výstupy projektu  je společně vytvořená kniha zdravých receptů (Digital Recipe Book), soubor informačních bannerů o ženách vědkyních (Scientific Women) a vytvoření nabídky o možnostech zdravého stravování pomocí aplikace  App Restaurants.

Mezinárodní vzdělávací aktivity žáků projektu Smart Wellness

únor 2018 – Mezinárodní setkání v Pacově

květen 2018 – Mezinárodní setkání v Córdobě

prosinec 2018 – Mezinárodní setkání v Pacově

květen 2019 – Mezinárodní vzdělávací setkání v Córdobě

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. Za obsah článku odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZŠ Pacov  2013.