Základní škola Pacov, nám. Svobody 321, tel.: 565 443 620, ředitel: 607 939 224, IČO: 75000474

Projekt „Základní škola Pacov – šablony pro ZŠ II“ je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje výuky cizích jazyků, matematické gramotnosti, osobnostně sociálního rozvoje a polytechnického vzdělávání. Pomůže škole při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školného asistenta a školního speciálního pedagoga. Důležitou oblastí podpory je také spolupráce s rodiči žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity formou klubů zábavné logiky a deskových her. Dále projekt přinese spolupráci s odborníky z praxe. Zlepší kvalita vzdělávání, která bude mít pozitivní vliv na výsledky účastníků o pro jejich uplatnění na trhu práce.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 070 648,00 Kč
- příspěvek EU (ESF): 1 760 050,80 Kč
- národní veřejné zdroje: 310 597,20 Kč
- podpora celkem: 2 070 648,00 Kč
EU (https://europa.eu/european-union/index_cs)
Evropský sociální fond (http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en)
OP výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020 (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv)

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZŠ Pacov  2013.