Základní škola Pacov, nám. Svobody 321, tel.: 565 443 620, ředitel: 607 939 224, IČO: 75000474

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, čtenářské gramotnosti a v oblasti cizího jazyka. Pomůže škole při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školného asistenta a speciálního pedagoga. Důležitou oblastí podpory je také spolupráce s rodiči žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity formou klubů zábavné logiky a deskových her.


Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.


Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 519 040,- Kč
- příspěvek EU (ESF): 1 291 184,- Kč
- národní veřejné zdroje: 227 856,- Kč
- podpora celkem: 1 519 040,- Kč

EU (https://europa.eu/european-union/index_cs)
Evropský sociální fond (http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en)
OP výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020 (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv)

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZŠ Pacov  2013.