Základní škola Pacov, nám. Svobody 321, tel.: 565 443 620, ředitel: 607 939 224, IČO: 75000474

Projekt má za cíl znovuoživit venkovní prostory kolem budov školy Za Branou a přispět k povzbuzení zájmu žáků o své životní prostředí.

Původní výsadba zeleně pochází z doby výstavby školy po roce 1960. Část stromů dosti vyrostla a bude vhodné je ponechat i v nové kompozici zahrady, další část už přestárlé vegetace byla vykácena.

Zpracovatelkou projektu se stala ing. Daniela Vítovská, investorem Město Pacov.

Projekt byl podpořen z grantového projektu Environmentální osvěta- Přírodní zahrady 2012 FOND VYSOČINY.

V části areálu školy byla na jaře roku 2013 založena přírodní zahrada v prostoru ploch sloužící k výuce pěstitelských prací.

Pod vedením paní Vítovské pracovali žáci a žákyně sedmých, osmých a devátých tříd s dosti velkým nasazením na výsadbě živého plotu z keřů plodících drobné ovoce, vybudování skalek, stavbě spirály pro pěstování bylinek a mulčování ploch kůrou.

Některé úkoly byly pro ně zcela nové a netradiční – třeba vyplétání stěn záhonků z proutí, jiné vyžadovaly více síly – stavění z kamenů nebo přesuny kompostu do záhonů.

Pěkný kus řemeslné práce odvedli žáci pod vedením paní učitelky Vaňkové při výrobě ptačích budek a domečku pro hmyz.

Další etapou budování bude výstavba „Ekokoutku“, který má sloužit jako venkovní učebna.

Ke zprávě patří i několik ilustračních fotografií.

Zapsala: Hana Štolbová       25. listopadu 2013

Nové zprávy:

Budky pro ptáčky a domeček pro různý hmyz umístil pan školník na některé stromy v jabloňovém sadu i na kůly v nové zahradě.

Na obhlídku nové zahrady přijela externí poradkyně ing. Kotoučková z občanského sdružení Přírodní zahrada v pondělí 2.prosince. Vybudované dílo hodnotila kladně, přinesla i některé další nápady.

Nejaktivnější žáci deváté třídy v budování skalek David Beneš a Kryštof Rakouský byli odměněni vedením školy.

Zapsala: Hana Štolbová       16. prosince 2013

 

 

Podpořil Kraj Vysočina

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZŠ Pacov  2013.