Základní škola Pacov, nám. Svobody 321, tel.: 565 443 620, ředitel: 607 939 224, IČO: 75000474

Na letošní podzimní dílničky jsme v listopadu pozvali k nám do ŠD na náměstí i děti ze třetích tříd. Čekalo tu na ně velké množství vylisovaných listů různých barev a tvarů. A pak také jedno překvapení. V první dílně si děti mohly vybrat jedno společné dílo – rybičku, ptáka nebo podzimní vílu. Všechny čtyři skupiny tvořené z dětí třetích, čtvrtých a pátých tříd si vybraly rybičku. Na podklad z kartonu pak společně lepily vhodné listy. Kupodivu mladší děti měly rybičky povedenější, snad proto, že si daly více poradit a pracovaly s větším zájmem. V druhé dílně pracoval každý samostatně. Děti zde vytvářely podzimní stromy z barevného slaného těsta. Vznikla zde malá umělecká díla. Práce s těstem děti velice bavila a vytvořené obrázky se všem opravdu povedly.

Marešová Zdeňka., Lendrová Libuše

celá fotogalerie

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZŠ Pacov  2013.