Základní škola Pacov, nám. Svobody 321, tel.: 565 443 620, ředitel: 607 939 224, IČO: 75000474

V pátek 15. 12. 2017 proběhla v ŠD na náměstí vánoční diskotéka. Mezi zdobením stromečku, výrobou přáníček a výzdobou třídy si děti z VI. a VII. oddělení našly čas i na zábavu. Diskotéka se konala v přízemí školy v oddělení ŠD a na přilehlé chodbě. I když děti použily masky, které si na diskotéku sami chystaly, zábava byla zpočátku trochu rozpačitá. Až časem se děti přestaly ostýchat a tanec se přeci jen rozproudil.
Atmosféře pomohly i tři mezihry, které děti zaujaly. Nejdříve proběhlo klasické hledání se zvířecích dvojic. Jak se na zvířátka sluší, hledala se všechna najednou a pěkně nahlas. Při další hře se pohádkové dvojice hledaly diskrétně a potichu. Bohužel některé postavy netušily, ke komu patří. Nejvíce děti zaujala třetí hra. Byla delší a složitější a probíhala na koberci v ŠD. Tam paní vychovatelky rozsypaly velké množství papírových lístečků s různými slovy. Z nich mohly děti složit dvě různé věty. Pro zjednodušení se jedna věta týkala pejska a děj probíhal venku. Druhá věta se týkala toho, co dělala kočička v bytě. Děti pracovaly samostatně nebo ve dvojicích a mohly si vybrat větu, kterou chtěly. Lístečků bylo opravdu dost. Soutěžily v tom, kdo složí co nejdelší větu, která bude dávat smysl. Dalo jim to dost přemýšlení a některým se moc nedařilo, nevadilo jim střídání mužského a ženského rodu ve větě. Jen jedné holčičce z páté třídy se podařilo sestavit patnáct slov ze šestnácti možných. Další skládaly podstatně kratší věty. Jedné dvojici se podařilo spojit části obou vět do jedné tak dobře, že dávaly také smysl. Nejšikovnější a nejrychlejší děti dostaly malou odměnu. A pak ještě pár tanečků a diskotéky byl konec.

L. Lendrová, Z. Marešová

celá fotogalerie

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZŠ Pacov  2013.