Základní škola Pacov, nám. Svobody 321, tel.: 565 443 620, ředitel: 607 939 224, IČO: 75000474

Poslední únorový den se konala celodružinová akce Únorový kvíz na téma "Ovládáš základní hygienické návyky?". Žáci z různých oddělení se rozdělili do pěti smíšených týmů. Společně jsme si zopakovali, co to jsou základní hygienické návyky a co to znamená osobní hygiena. Za pomoci interaktivní tabule se všechny týmy pustili do vyplňování testu - celý tým se vždy poradil a zapsal správnou odpověď. Po odevzdání vyplněného kvízu jsme si všichni společně prošli kvíz a odpověděli na otázky. Všechny týmy v Únorovém kvízu prošli a každý zúčastněný si tak zasloužil malou odměnu. Jen jediný tým měl zcela vše vyplněné správně (nenechali se nachytat), a tak se stali výtězi Únorového kvízu. Dílčí úlohu - pracovní list si žáci mohli vyplnit v průběhu několika následujících dnů a i ti dostali za správné vyplnění drobnou odměnu. Na závěr uvedu snad jen to, že jsme byli všichni potěšeni, protože se zjistilo, že i ti nejmenší žáčci ovládají zásady osobní hygieny.

Lenka Veselková, DiS.

celá fotogalerie

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZŠ Pacov  2013.