Základní škola Pacov, nám. Svobody 321, tel.: 565 443 620, ředitel: 607 939 224, IČO: 75000474

V den "pálení čarodějnic" se ve školní družině konal slet čarodějů a čarodějnic, Čarodějnický rej. Všichni zúčastnění žáci - vědmy, mágové, kouzelnice a černokněžníci se dostavili ve slavnostním oděvu a byli poučeni o tom, co se vlastně na Čarodějnickém reji bude slavit a za jakých podmínek se oslav mohou účastnit. Čarodějní žáci museli projít zkouškou, aby se zjistilo, zda jsou vůbec hodni se oslav Beltainu účastnit. Mladí čarodějové a čarodějnoce se rozdělili do klanů, vedoucí čarodějnice klanu je označila náležítým symbolem a přesunuli se do "venkovní laboratoře" poblíž magického ohně. Podle prastarého receptu míchal každý klan svůj Elixír radosti, ale přísady do elixíru museli nejdříve členové klanů najít v kouzelné zahradě. Hlavní čarodějnice poté každý elixír ochutnala, aby zjistila, zda žáci zkoušku splnili. Naštěstí všichni čarodějní žáci zkouškou prošli, a tak se mohlo rovnou přejít k slavnostnímu zahájení u magického ohně. Kolem ohně se všichni rozestavěli do kruhu, kde začali hrát na hudební nástroje, zpívat a tančit zahajovací kouzlo pod vedením hlavní čarodějnice. Poté si čarodějní žáci za pomoci vedoucích čarodějnic mohli opéci nad magickým ohněm špekáčky, či u ohně pojíst jiné pochutiny a zatancovat si do zvuků šamanských bubnů.

Lenka Veselková, DiS.

celá fotogalerie

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZŠ Pacov  2013.