Základní škola Pacov, nám. Svobody 321, tel.: 565 443 620, ředitel: 607 939 224, IČO: 75000474

 

Jaký žák základní školy by se dnes nezajímal o počítače? Aby se žáci seznámili s obecnými znalostmi o výpočetní technice připravili jsme pro ně v rámci Školní družiny 20. a 21. března Dny informatiky. Zájem byl veliký, ale kurz byl bohužel omezen počtem PC v učebně informatiky, a tak se ho celkem zúčastnilo dvacet žáků třetích tříd. Nejdříve se žáci seznámili s počítačem - dozvěděli se z jakých částí se PC skládá, jak se správně zapíná a vypíná a co je to uživatelský účet. Řekli jsme si něco o bezpečnosti práce na PC i o hygieně práce na PC - jak se ke stroji chovat a jak si k němu sednout, aby nás neboleli oči a záda. Nakonec přišla řada na to, abychom se dozvěděli něco o počítačových sítích, ale hlavně o Internetu a bezpečném chování na něm. Na závěr kurzu měli žáci možnost si (pod dohledem) zabrouzdat po webu, popřípadě vyzkoušet online hry, nebo si vyhledat a poslechnout oblíbenou hudbu. V měsíci dubnu se na Dny informatiky mohou těšit i zájemci z druhých tříd.

Veselková Lenka

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZŠ Pacov  2013.