Základní škola Pacov, nám. Svobody 321, tel.: 565 443 620, ředitel: 607 939 224, IČO: 75000474

V úterý 13. června 2017 se celá školní družina sešla v zámeckém sále na akci Družinová přehlídka aneb Děti dětem. Žáci se pod vedením svých vychovatelek na akci pilně připravovali, trénovali a výsledek byl velmi zdařilý. Písně, tanečky, hra na flétničky, recitace básní, ale i ukázka moderního tance a rytmická cvičení sklidila velký ohlas. Žáci z I. oddělení zpívali a hráli na flétničky, II. oddělení tančilo na písničku Jedeme na výlet. Že umí anglicky, dokázali žáci ze III. oddělení – ti zazpívali dvě anglické písně Sing a Rainbow a Head and Shoulders, že jsou dobří řidiči nám ukázali chlapci ze IV. oddělení, zazpívali a zdramatizovali písničku Auta a slečny předvedly svižný latinskoamerický tanec cha-cha. V. oddělení zazpívalo písničku Kozel, pusu od medu měli všichni v VI. oddělení, protože zpívali písničku Máme doma obludu, VII. oddělení si připravilo pestré pásmo básniček o kočkách. VIII. oddělení zastupovaly žákyně z 8. C, celou akci moderovaly, zámecký sál roztančily španělskou písní Makarena a na závěr naučily všechny rytmickou píseň s rytmickým cvičením rukou. Všem žákům se dostalo uznání od publika, které vždy odměnilo každé vystoupení bouřlivým potleskem. Družinová přehlídka tak může být prohlášena za úspěšnou. Poděkování patří všem vystupujícím žákům za pěkná vystoupení, dále moderátorům z 8. C – Petře Vopatové, Kateřině Kubů, Anně Rývové, Petře Kohoutové, Lucii Kohoutové, Lence Bergrové, zvukaři Vítku Hentschelovi z 8. C a fotografovi Tomáši Žihlovi z 9. B.

Miroslava Štěpánková

celá fotogalerie

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZŠ Pacov  2013.