Základní škola Pacov, nám. Svobody 321, tel.: 565 443 620, ředitel: 607 939 224, IČO: 75000474

Jsem Markéta Mičková a chodím na střední školu obor školní a mimoškolní pedagogika. Má povinná praxe proběhla v družině v ZŠ Pacov po dobu 3 týdnů- od 15. 5. 2017 až 2. 6. 2017. Mé nejčastější stanoviště se nacházelo u paní vychovatelky Jindřišky Habichové v oddělení 1B a 2B. Pobyt mi zpestřila účast na mnoha akcích jak družinových, tak školních. První školní akce se nazývala „Kouzelná školní akademie“. Tuto akci si všichni moc užili, jak účinkující tak učitelé a samozřejmě diváci. Mohli zde vidět taneční, pěvecké, kouzelnické a divadelní vystoupení. Účinkovali také někteří z řad učitelů s vtipnou scénkou.
Další školní akcí se stala pěvecká soutěž. Zúčastnili se nejlepší zástupci skoro ze všech ročníků. Jejich úkolem si bylo připravit lidovou písničku bez doprovodu a umělou s hudebním doprovodem. Některé žáky doprovázela paní Tušilová na piano, jiné paní Klátilová na kytaru či měli vlastní doprovod. Já sama jsem účastníky rozezpívala za doprovodu kytary a fotografovala v průběhu soutěže. Akce mě bavila a potěšila možnost slyšet zpěv ostatních. Následovala atletická olympiáda druhého stupně ve středu 24. 5. 2017. Závodilo se ve skoku dalekém a vysokém, běhu na 60, 600, 800, 1000 a 1500 metrů. Také hod kriketovým míčkem a vrh koulí probíhal. Každý se mohl účastnit dvou disciplín či všeho- pětiboje. Musím říct, že vše probíhalo v klidu a podle časového rozvrhu. Žáci si to užili a na konci bylo vyhlášení výsledků a předání medailí. Podle výkonů ti nejlepší postupují do okresního kola do Humpolce. Účastníci, kteří nic nevyhráli, dostali alespoň tatranku. Tento den se také uskutečnila celodružinová akce „ Rychlé švihadlo“. Soutěžilo se ve skákání přes švihadlo po dobu 1 minuty. Vítězí ten, kdo má nejvíce přeskoků. Děti si to velmi užily, byly snaživé a podporovaly se navzájem. Nakonec bylo vyhlášení. První dostal míč, druhý švihadlo a třetí omalovánky. Hodně podobný průběh měla atletická olympiáda tentokrát ale 4 a 5 tříd. Konala se dne 26. 5. 2017. Závodilo se ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem, běhu na 60, 600, 800 a 1000 metrů. Každý se mohl účastnit dvou disciplín. Na konci bylo opět vyhlášení a předání medailí. První družinová akce nesla název „Plackohraní“. Paní vychovatelky z jednotlivých oddělení si s dětmi připravily obrázky pomocí šablon. Konečně přišel čas si rozdat připravené placky a čekat na povel, kdy můžou jít. Přijel pán se speciálním strojem, který z obrázku vytvořil placky, přívěsky, magnetky či zrcátka. Děti z toho měly opravdu radost a výrobky jistě dobře využijí. Moc se mi tato akce líbila, sama jsem si nechala udělat 2 placky. Družinová akce číslo dvě byl Den dětí. Konal se ale 31. 5. 2017, protože 1. 6. 2017 program pořádala škola. Paní vychovatelky si připravily pro děti stanoviště a nakoupily sladkosti. Následovalo vysvětlení pravidel a rozdělení dětí do dvojic, ve kterých soutěžily mezi sebou. Skákání v pytli, strčení tužky na provázku přivázané k pasu do láhve, slalom, házení kroužků na klacky a kašpárek s dírami na strefování se míčky – to byla jednotlivá stanoviště. Děti byly doslova nadšené, moc se jim akce líbila a odměny si vychutnaly. Poslední den praxe mi zpříjemnilo regionální kolo pěvecké soutěže „Pacovský talent“. Mým úkolem bylo rozdávání sušenek a pitíček dětem a obsluhovat porotu. Na konci jsem pomáhala rozdávat ceny výhercům. Zúčastnilo se 40 žáků ze čtyř škol. Porota se skládala z 5 hudebníků. Někteří z nich tak tvořili hudební vložku mezi kategoriemi. Vyhlášení bylo na konci společně s předáváním pohárů, medailí, knih, CD, propisek a omalovánek. Jako hudební doprovod nejčastěji sloužil klavír a kytara. Méně častěji děti měly elektronickou nahrávku. Ještě byl vyhlášen celkový vítěz, který vyhrál hrneček, batoh a možnost nahrát píseň vlastního výběru v nahrávacím studiu. Musím říct, že porota hodnotila spravedlivě a soutěž se podařila. Na samotný závěr musím říct, že jsem si celkový pobyt velmi užila a vzala si zkušenost a pohled na práci ve školní družině. Bavilo mě to, paní vychovatelky byly vždy vstřícné a ochotné mi poradit. Budu ráda, když se mi poštěstí se sem vrátit.


Markéta Mičková, praktikantka
Jindřiška Habichová, uvádějící vychovatelka

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZŠ Pacov  2013.