Základní škola Pacov, nám. Svobody 321, tel.: 565 443 620, ředitel: 607 939 224, IČO: 75000474

Školní klub se letos zapojil do sbírky jarních Srdíčkových dnů, kterou organizuje společnost Život dětem. Osm žáků naší školy nabízelo před školním klubem a v centru města různobarevná plastová srdíčka za 20 Kč a propisovací tužky v šesti barvách za 30 Kč. V pondělí 20. března se nám podařilo vybrat na pomoc nemocným dětem 3 762 Kč. Finanční prostředky získané prodejem předmětů jsou použity na pomoc dětem se závažnými onemocněními. Děkujeme všem, kdo sbírku podpořili a žákům za účast při realizaci sbírky. Poděkování patří prodávajícím dívkám z 8. C - Kateřině Kubů, Anně Rývové, Petře Vopatové, Petře Kohoutové, Lucii Kohoutové, Lence Bergrové a z 8. B – Zuzaně Novákové a Dominiku Přibylovi. Organizací a motivací k účasti na těchto sbírkách se snažíme povzbudit u našich žáků dobrou vůli a ochotu pomáhat potřebným lidem a nemocným dětem. Srdíčkové dny patří k dlouholetým a tradičním projektům. Tyto kouzelné dny se dostaly do povědomí široké veřejnosti a představují dobročinnou akci, která probíhá třikrát ročně. A my už se všichni těšíme na podzimní a zimní Srdíčkové dny.

                                                                                                     Miroslava Štěpánková

celá fotogalerie

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZŠ Pacov  2013.