Základní škola Pacov, nám. Svobody 321, tel.: 565 443 620, ředitel: 607 939 224, IČO: 75000474
Školní rok sice teprve začíná, ale proč si nepřipomenout to, co se odehrálo poslední týden před prázdninami. Ve čtvrtek 25. června zpříjemnili konec roku svým spolužákům a rodičům členové hudebně-dramatického kroužku a žáci ze školního klubu. Nastudovali muzikál Tři zlaté vlasy děda Vševěda, výchovný Příběh k zamyšlení a pohádku na motivy Barda Beedleho – Fontána příznivé sudby. Velká pochvala patří všem učinkujícím za originální, nápaditá a povedená vystoupení.

Organizátoři akce děkují:

- Michaele Dolejšové (bývalé žákyni naší školy) za fotodokumentaci

- panu Jiřímu Šaškovi a panu Tomáši Brabcovi za zvukovou techniku

- panu řediteli Jaromíru Havlovi za obstarání portů z Domu dětí a mládeže v Pelhřimově

- panu učiteli Lukáši Honzlovi a žákům z 8. A za výrobu kulis a rekvizit

- Dominiku Drbalovi (bývalý žák školy) za videozáznam

- a kulturnímu středisku za ochotu a vstřícnost


                                                                                                                                                  Miroslava Štěpánková

1p

celá fotogalerie
 
Copyright © 2013. All Rights Reserved ZŠ Pacov  2013.