Základní škola Pacov, nám. Svobody 321, tel.: 565 443 620, ředitel: 607 939 224, IČO: 75000474

Školní parlament se zabývá řešením otázek týkajících se chodu školy, podává návrhy na řešení problémů a připravuje řadu akcí na škole. S problémy a projednávanými připomínkami seznamují zástupci jednotlivých tříd své spolužáky.


1. Žákovský parlament je tvořen 1 – 2 zvolenými zástupci z každé třídy 4. - 9. ročníku
2. Funkční období člena parlamentu je jeden školní rok
3. Parlament si volí předsedu, místopředsedu a zapisovatele
4. Schůzi parlamentu řídí jeho předseda, případně jeho místopředseda
5. Schůze parlamentu jsou veřejné
6. Parlament se schází vždy první středu v měsíci v 7.00 hodin v jazykové učebně budovy Za BranouPráva členů parlamentu
1. Být volen do parlamentní funkce
2. Vyjadřovat se ke všem projednávaným bodům programu, dávat návrhy na řešení
3. Dávat podněty k řešení otázek týkajících se života třídy a školyPovinnosti členů parlamentu
1. Zúčastňovat se schůzí parlamentu, svou případnou neúčast omlouvat u předsedy parlamentu (předem nebo následně)
2. Aktivně přispívat k řešení projednávaných otázek
3. Informovat ve své třídě o činnosti parlamentu a o závěrech přijatých na jeho schůzi Zástupci pro školní rok 2016/2017

Třída               Jméno

4.A Hana Kaunová, Andrea Lapáčková

4.B Veronika Kumžáková

4.C Silvie Čechová, Luděk Šlechta

 

4.D Petr Plášil, Papež Jan

 

5.A Ladislav Trpák, Natálie Stuchlíková

5.B Natálie Králová

5.C Ota Vopat, Filip Vágner

6.A Aranka Mácová, Martina Marešová, Josef Plášil

6.B Klára Nekovářová

6.C Jolana Čechová, Tereza Lastomirská

7.A Radek Lapáček, Martina Zbořilová

7.B Martin Kozák, Filip Šafařík

7.C Filip Dušek, Filip Kuzdas

8.B David Brož

8.C Anna Rývová, Lucie Kohoutová, Petra Vopatová

9.B Jan Novák

9.C Petr Melichar, Leona Kvapilová

E Pavel Smíšovský

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZŠ Pacov  2013.