Podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání je zřízena školská rada. Školská rada při Základní škole Pacov má na základě rozhodnutí zřizovatele 6 členů: dva členy jmenuje zřizovatel školy, dva zástupce – pedagogické pracovníky školy volí pracovníci ze svých řad, dva členy si volí zákonní zástupci nezletilých žáků.

Členové:

 • za zákonné zástupce byli zvoleni: Ing. Pavel Hájek – předseda rady, Lucie Brabcová
 • za pedagogické pracovníky školy byly zvoleny: Mgr. Pavla JirkůMgr. Martina Barešová
 • za zřizovatele byli jmenováni: starosta města Tomáš Kocour , místostarosta města Ing. Lukáš Vlček 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; předseda Školské rady při ZŠ Pacov Ing. Pavel Hájek, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov

Kompetence školské rady:

 • vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvalovat výroční zprávu o činnosti školy
 • schvalovat školní řád a navrhovat jeho změny
 • schvalovat pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole
 • podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednávat návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřovat se k rozboru hospodaření školy a navrhovat opatření ke zlepšení hospodaření, podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednávat inspekční zprávy České školní inspekce
 • podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Školská rada se zabývá zejména oblastí vzdělávání. Při své činnosti je povinna dbát zájmů žáků školy, může se vyjádřit i k jiným než k uvedeným okruhům činnosti, avšak není oprávněna nahrazovat svým rozhodnutím rozhodnutí vedení školy.