Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Pacov
Základní škola Pacov

Platba za ŠD

Platba za školní družinu

Částečná úhrada neinvestičních nákladů ŠD činí měsíčně 200 Kč na jedno dítě. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou vedlejší prázdniny. Platba za družinu proběhne bankovním převodem na účet školy.

Údaje pro bezhotovostní platbu:

  • číslo účtu Základní školy Pacov: 19-622679329/0800
  • variabilní symbol: datum narození dítěte, bez teček (př.: 13012013)
  • zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a třída žáka (př.: Petr Novák 3. A)

Platba je splatná předem, platí se ve dvou splátkách:

  • za období září až prosinec – 800 Kč, do 23. září 2022
  • za období leden až červen – 1200 Kč, do 23. ledna 2023

Povinností rodiče je ohlídat si datum splatnosti. Pokud za dítě není zaplacen poplatek v řádném termínu, může ředitel školy rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny. Nárok na vrácení platby za ŠD vzniká v případě, dojde-li k odhlášení žáka ze ŠD. Vrácení peněz proběhne následující měsíc po podání písemné žádosti.

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

  1. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi
  2. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách
  3. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže

Výjimka: Pokud půjde žák s vychovatelkou pouze na oběd a po obědě hned domů, nevztahuje se v této situaci úplata za družinu.

Družina

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Meteostanice

prohlídka školy

partnerství


nahoru