Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Pacov
Základní škola Pacov

Školní družina a školní klub

Zápisní lístky do školní družiny a základní poučení pro zákonné zástupce dostanou žáci první školní den ve své kmenové třídě a ve školní družině.

Provoz školní družiny 4. září 2023:

 • Budova náměstí Svobody:
  • ranní provoz je od 6.05 hodin (2. až 5. třídy + E) v I. a II. patře školy
 • Budova Za Branou:
  • odpolední provoz ŠD je od 10.35 do 16.15 hodin pro žáky 2. až 5. tříd
 • Budova Španovského
  • odpolední provoz ŠD je od 10.35 do 15.00 hodin pro žáky z E1

Žáci mají mít ve ŠD přezůvky v sáčku, převlečení dle počasí a ročního období, odpolední svačinu a pití.

Školní klub je 4. září otevřen od 6.45 – 7.50 hodin, odpolední provoz od 10.35 do 13.00 hodin.

Od 5. září 2023 je provoz ŠD a ŠK podle rozpisu.

Provoz ŠD a ŠK

Ranní provoz ŠD

 • 6.05 – 7.55 (1.ABC) - Za Branou: Družina je ve 2. patře budovy v 1 oddělení (1.ABC) střídá se Pavlína Zemanová (asistent logopeda) a Miroslava Zíková.
 • 6.05 – 7.55 (2. tř. až 5.tř.+E1) - náměstí Svobody: Družina je v I. a v II. patře školy ve 2 odděleních (2. tř.+ E, 3. tř. až 5. tř.) střídá se Bc. Ivana Maršíková, Barbora Lhotková a asistent logopeda J. Kliková, DiS..

Odpolední provoz ŠD

 • 10.35 – 16.15 (1.tř. až 5.tř.) - Za Branou: Přesuny žáků (dle rozvrhu) jsou zajištěny vychovatelkami ŠD.
 • 11.30 –15.00 (E1) - budova Španovského: Střídá se Bc. Marie Zemanová, Tereza Malinová a Radka Bezemková.

Ranní provoz ŠK

 • 6.45 – 7.50

Odpolední provoz ŠK

 • dle rozvrhu žáků
 • do 15.15 (6. tř. až 9. tř.)

Organizace školního roku

 • I. oddělení: 1.A + 1.B2, vychovatelka Pavlína Zemanová
 • II. oddělení: 1.C + 1.B1, vychovatelka Miroslava Zíková
 • III. oddělení: 2.A + 2.B2, vychovatelka Jana Kliková, DiS.
 • IV. oddělení: 2.C + 2.B1, vychovatelka Bc. Ivana Maršíková
 • V. oddělení: 3.A + 3.B, vychovatelka Barbora Lhotková
 • VI. oddělení: 4. ABC, vychovatelka Zdeňka Marešová
 • VII. oddělení: 3.C + 5.ABC, vychovatelka Natálie Bartošová
 • VIII. oddělení (Španovského): E1, vychovatelka Bc. Marie Zemanová,Tereza Malinová, Radka Bezemková
 • Školní klub: 6. tř. až 9. tř., vychovatelka Miroslava Štěpánková

Platba za ŠD

Částečná úhrada neinvestičních nákladů ŠD činí měsíčně 200 Kč na jedno dítě. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou vedlejší prázdniny. Platba za družinu proběhne bankovním převodem na účet školy.

Údaje pro bezhotovostní platbu:

 • číslo účtu Základní školy Pacov: 19-622679329/0800
 • variabilní symbol: datum narození dítěte, bez teček (př.: 13012013)
 • zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a třída žáka (př.: Petr Novák 4. A)

Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách:

 • za období září až prosinec – 800 Kč, do 22. září 2023
 • za období leden až červen – 1200 Kč, do 22. ledna 2024

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

 1. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi
 2. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách
 3. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli

Výjimka:

Pokud půjde žák s vychovatelkou pouze na oběd a po obědě hned domů, nevztahuje se v této situaci platba za družinu.

Odchody dětí ze ŠD

Probíhají podle předem dohodnutých podmínek zachycených v přihlášce ŠD. Odchylky od docházky nebo od doby pravidelného odchodu dítěte ze ŠD sdělí rodiče vychovatelce písemně. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod žáka na vyučování a domů. Vychovatelka nebo jiný pedagogický pracovník rovněž zodpovídá za přechod dětí do ZŠ a po vyučování zpět do ŠD (1. 2. 3. 4. třída). Žáci 5. až 9. ročníku docházejí do (družiny) klubu samostatně po skončení vyučování a nahlásí se vychovatelce.

Pravidla pro vyzvedávání žáků ze školní družiny

Budovy školní družiny je uzamčeny v průběhu celého dne. Při vyzvednutí žáka ze školní družiny použijí rodiče žáka elektronický vrátník u vchodu (zvoní na příslušné oddělení). Po telefonickém spojení s vychovatelkou a kontrole pomocí kamerového systému odchází žák samostatně do šatny a opouští prostor budovy. V budově Španovského vyzvedávají rodiče své děti osobně

Družina

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Meteostanice

prohlídka školy

partnerství


nahoru