Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Pacov
Základní škola Pacov

Prevence patologických jevů

Metodik prevence:

V oblasti prevence sociálně patologických jevů je cílem naší školy:

 1. zvýšení odolnosti žáků vůči sociálně patologickým jevům (drogy, alkoholismus, kouření, kriminalita, delikvence, hráčství, záškoláctví, šikana,  kyberšikana, vandalismus, xenofobie, rasismus, intolerance, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování)
 2. prosazování zásad zdravého životního stylu
 3. prevence v oblasti sexuální, mravní a multikulturní výchovy
 4. zajištění zdravých vztahů
 5. spolupráce všech pedagogických pracovníků při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd

Naše škola každým rokem aktualizuje minimální preventivní program Předcházejme problémům. Jednotlivé cíle tohoto programu jsou naplňovány především v rámci výuky předmětů a dále také pořádáním různých seminářů, workshopů, projektů či přednášek na aktuální témata z oblasti rizikového chování mládeže a zdravého životního stylu.

Pomoc v případě jakýchkoliv problémů mohou žáci kdykoliv vyhledat u svých třídních učitelů a školního metodika prevence. Také rodiče mají možnost obrátit se s dotazy, informacemi nebo žádostmi o pomoc na školního metodika prevence. V budově II. stupně mohou žáci využít schránku důvěry pro anonymní sdělení svého problému či trápení.

Krizová pomoc – celostátní organizace

Internet – dobrý sluha, ale zlý pán


Rady pro rodiče:

Drogy

Jak předejít drogovým problémům:

 1. Mluvte s dětmi o drogách.
 2. Nepodceňujte své děti.
 3. Pomozte svému dítěti nalézt a udržet si sebedůvěru.
 4. Pomozte svému dítěti vytvořit si pevný systém hodnot.
 5. Buďte pozitivním příkladem.
 6. Pomozte dítěti zvládat negativní tlaky ze strany vrstevníků.
 7. Podporujte všechny pozitivní aktivity vašeho dítěte.
 8. Nebojte se přiznat si nevědomost v této problematice.

Jak odhalit braní drog:

 1. Problémy ve škole
 2. Ztráta původních zájmů
 3. Změna přátel a party
 4. Změna chování
 5. Slabost, spaní přes den
 6. Ztráta chuti k jídlu, hubnutí
 7. Kožní defekty
 8. Mizení peněz
 9. Nález stříkaček, jehel, drog
 10. Stopy po injekčním vpichu

Škola stanovila tato pravidla:

Žáci nesmí přechovávat, užívat, získávat, či distribuovat alkohol, cigarety a nezákonné toxické látky v areálu školy ani na akcích pořádaných školou. Při prokázaném porušení tohoto zákazu budou vyvozeny sankce v souladu se školním řádem.

Při podezření z používání návykových látek bude situace konzultována s rodiči žáka.

Šikana

Ne všechny děti jsou ve škole šikanovány, ale potkat to může každé z nich. Vnímavý rodič si může všimnout některých změn v chování šikanovaného dítěte. Např.: 

 1. Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.
 2. Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo), popř. se celkově vyhýbá školní docházce
 3. Ztráta chuti k jídlu.
 4. Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).
 5. Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.
 6. Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad.
 7. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
 8. Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.
 9. Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
 10. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)

Více zajímavých informací na www.minimalizacesikany.cz

Bezpečný internet

Jak předejít problémům: 

 1. Vzdělávejte se.
 2. Komunikujte s dětmi o možnostech využití počítačů.
 3. Nastavte pravidla a jejich dodržování
 4. Mějte počítač ve společné místnosti.
 5. Využijte technologické nástroje (filtry, rodičovskou kontrolu, …).
 6. Mějte věci pod kontrolou (administrátor, instalace).
 7. Nenechte děti volně se setkávat s internetovými přáteli.
 8. Kontrolujte historii navštívených stránek na internetu, výpisy e-mailů, chatů ... 

Jak poznám, že se něco děje:

 1. Dítě se začne chovat „jinak“ (= divně). Co dříve bez problémů akceptovalo nebo vyhledávalo (např. vaši pomoc u počítače) je mu najednou na obtíž a je to nežádoucí. Najednou chce být z nějakého důvodu samo, stáváte se překážkou.
 2. Dítě v určeném čase náhle bez zjevné příčiny MUSÍ být u počítače. Všechno ostatní jde v tu chvíli stranou, cíl je jediný.
 3. Dítě začne používat neobvyklé programy a odmítá vás seznámit s jejich účelem.
 4. Dítě za sebou znenadání začne „zametat stopy“ a mazat třeba historii navštívených www stránek, má evidentně důvod nebo potřebu něco skrývat.
 5. Dítě se zdráhá povídat si o tom, co na počítači dělá a s kým komunikuje. Na počítači najednou chce trávit veškerý volný čas.

Zdroj: http://www.bezpecne-online.cz/pro-ucitele-a-rodice/technicka-ochrana-pocitace/rodicovska-kontrola/258-3

Pravidla bezpečného internetu pro děti

 1. Nikdy se sám nescházej s lidmi, které jsi poznal na internetu
 2. Chovej se na internetu fér.
 3. Neuváděj zbytečně své osobní údaje (jméno, adresu, telefonní číslo, fotografie nebo dokonce hesla).
 4. Nedůvěřuj všem informacím na internetu.
 5. Lákavé internetové nabídky, které se tváří že jsou úplně zadarmo, mohou ve skutečnosti stát hodně peněz.
 6. Nikdy neotvírej emaily a přílohy, když nevíš, od koho jsou, nebo co v nich je.
 7. Stahování hudby nebo filmů zadarmo je většinou nelegální,
 8. Každý člověk má právo na vlastní obraz, to znamená, že fotku kamaráda můžeš zveřejnit jen s jeho souhlasem.
 9. To samé platí i pro autorsky chráněný obsah, to znamená díla druhých lidí, jako je například hudba, filmy, texty, grafiky a spousta dalších věcí. Když je použiješ bez dovolení, může se ti to hodně prodražit.
 10. Když ti při surfování na internetu připadá něco divné, ukaž to někomu dospělému, komu důvěřuješ. Ten potom může proti takové stránce zakročit, například tím, že ho ohlásí na internetové horké lince (www.horkalinka.cz). Takové oznámení můžeš na horkou linku podat i sám, přispěješ tím k větší bezpečnosti na internetu. Můžeš také kontaktovat linku pomoci na www.pomoconline.cz.

Zdroj: http://www.bezpecne-online.cz/surfuj-bezpecne.html

prohlídka školy

partnerství


nahoru