Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Pacov
Základní škola Pacov

Informace k zápisu 2023/24

Zápis žáků do 1. třídy se koná v budově Za Branou:

Čtvrtek 25. dubna 2024 od 14.00 – 17.00 – zápis pro děti z MŠ Za Branou
Pátek 26. dubna 2024 od 14.00 – 17.00 – zápis pro děti z MŠ Jatecká, CMŠ Jonáš, MŠ Kámen, MŠ Velká Chyška

Přineste s sebou:
1) rodný list dítěte
2) občanský průkaz zákonného zástupce (cizinci – cestovní pas a povolení k pobytu)
3) vyplněné tiskopisy: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (s datem dne zápisu)

Zápisní list
Dotazník školní zralosti

– budou dostupné v MŠ a na webových stránkách www.zspacov.cz
K zápisu se musí dostavit:
- děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 věku 6 let, pokud jim není povolen odklad (odklad – viz dále)
- děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
- zákonný zástupce dítěte (ten, kdo je podepsaný na žádosti o přijetí, tedy ne babička, přítel matky …)
V případě, že se nebudete schopni k zápisu z vážných důvodů s dítětem dostavit, je třeba se předem domluvit na náhradním termínu.
K zápisu se mohou dostavit:
- děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 9. až 31. 12. 2024, pro předčasný nástup do školy musí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
- děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2025, pro předčasný nástup do školy musí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře

Informace k odkladu školní docházky:
Ředitel školy vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky na základě předložení těchto 3 dokumentů:

a) vyplněné žádosti o odklad školní docházky (tiskopis bude k dispozici pouze ve škole)
b) doporučení školského poradenského zařízení k odkladu
c) doporučení dětského lékaře k odkladu
Pokud tyto dokumenty získáte před termínem konání zápisu, dostavte se do ředitelny školy v budově Za Branou ve středu 24. dubna od 14.00 – 16.00, kde bude rozhodnutí o odkladu vydáno, nebo si domluvte telefonicky individuální termín. V tomto případě se pak nemusíte se svým dítětem k zápisu dostavit.
Pokud se Vám nepodaří do termínu zápisu opatřit obě doporučení, je třeba, aby dítě zápis absolvovalo. Po doložení doporučení k odkladu do 31. 5. 2024 bude následně o odkladu školní docházky rozhodnuto.
Případné dotazy: Mgr. Jitka Špačková – 604 26 20 80, zastupce@zspacov.cz

Kritéria pro přijímání dětí k povinné školní docházce:
Ředitel stanovil následující kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky:

1. Škola musí ke vzdělávání přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy.
2. Děti s místem trvalého pobytu mimo příslušný školský obvod spádové školy budou přijaty v případě volné kapacity školy.

V případě, že ani po uplatnění kritérií nebude ředitel školy moci rozhodnout, využije se losování.
Co by mělo vaše dítě umět před vstupem do školy?
• správně vyslovovat všechny hlásky
• vyjadřovat se v jednoduchých větách
• vydržet nad zadaným úkolem, pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
• orientovat se na ploše i v prostoru (nahoře, dole, pod, nad, vpravo, vlevo …)
• zapamatovat si kratší text (básnička, písnička)
• pamatovat si detail nebo vlastnost předmětu
• znát své jméno, bydliště, věk, dny v týdnu
• umět pozdravit, poprosit, poděkovat
• hrát jednoduché hry
• počítat po jedné do deseti
• znát základní geometrické tvary
• poznat shody a rozdíly mezi předměty
• držet správně psací náčiní a správně sedět
• umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat
• vystřihovat jednoduché tvary
• samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku
• dodržovat hygienu, jíst příborem
• mělo by mít osvojeny základní pohybové dovednosti (výskok, skok na jedné noze, chytat a házet míč, udržet rovnováhu
• umět si po sobě uklidit věci

Bezproblémový nástup do první třídy mohou zásadně ovlivnit sami rodiče tím, že se svým dětem budou maximálně aktivně věnovat, budou s nimi mluvit, rozvíjet řeč, představivost, pojmy, hrát hry, předčítat knížky, trávit čas aktivním pohybem a sportem, zapojí je do drobných domácích prací a budou s nimi trávit co nejvíce času. Co nejvíce času aktivní zábavy, výchovy a poznávání okolního reálného světa na úkor pasivního zhlížení a konzumování digitálních a virtuálních her prostřednictvím elektronických médií a internetu nebo televize.
Vaše děti potřebují cítit vaši lásku a podporu a navíc potřebují i důslednost ve výchově, jasně vymezená pravidla a jejich důsledné dodržování a váš pozitivní vzor v přístupu k výchově a vzdělávání a aktivnímu trávení volného času.

Žádost o přijetí Typ: PDF dokument, Velikost: 166.27 kB

Zápisní list 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 139.76 kB

Dotazník školní zralosti Typ: PDF dokument, Velikost: 102.38 kB

Informace k zápisu do 1. třídy 2024/25 Typ: PDF dokument, Velikost: 145.05 kB

prohlídka školy

partnerství


nahoru