Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Pacov
Základní škola Pacov

Školská rada

Podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání je zřízena školská rada. Školská rada při Základní škole Pacov má na základě rozhodnutí zřizovatele 6 členů: dva členy jmenuje zřizovatel školy, dva zástupce – pedagogické pracovníky školy volí pracovníci ze svých řad, dva členy si volí zákonní zástupci nezletilých žáků.

Členové:

 • za zákonné zástupce byli zvoleni: Ing. Miroslav Šafařík – předseda rady, Lucie Brabcová
 • za pedagogické pracovníky školy byly zvoleny: Mgr. Pavla Jirků, Mgr. Martina Barešová
 • za zřizovatele byli jmenováni: starosta města Tomáš Kocour , místostarosta města Ing. Lukáš Vlček 

Kontakt: mirosafarik@gmail.com, předseda Školské rady při ZŠ Pacov Ing. Miroslav Šafařík

Kompetence školské rady:

 • vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvalovat výroční zprávu o činnosti školy
 • schvalovat školní řád a navrhovat jeho změny
 • schvalovat pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole
 • podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednávat návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřovat se k rozboru hospodaření školy a navrhovat opatření ke zlepšení hospodaření, podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednávat inspekční zprávy České školní inspekce
 • podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Školská rada se zabývá zejména oblastí vzdělávání. Při své činnosti je povinna dbát zájmů žáků školy, může se vyjádřit i k jiným než k uvedeným okruhům činnosti, avšak není oprávněna nahrazovat svým rozhodnutím rozhodnutí vedení školy.

Škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Meteostanice

Staré webové stránky

prohlídka školy

partnerství


nahoru